Startside

 

Lederudvikling baseret på den enkeltes personlighed, styrker og svagheder.

Betterday skaber leder- og specialistkurser, der tager udgangspunkt i deltagernes individuelle styrker, udfordringer og personlighed. Som ændrer på de få, men helt afgørende egenskaber eller adfærdsmønstre hos den enkelte person. Og forandrer kulturen omkring deltageren i arbejdspladsens praksis.

VORES TILGANG

DET INDIVIDUELLE LØFT

Ulig de fleste andre kursusudbydere giver Betterday ikke bare ny viden og nye kompetencer: Vi arbejder med den enkelte deltagers personlighed, kontekst, styrker og svagheder. Og piller ved de få, men afgørende punkter, der styrker den enkelte mest. Med målrettet indsats og individuel coaching koblet med undervisning.

NY ADFÆRD I DAGLIG PRAKSIS

Varig forandring kommer både af en grundlæggende ny forståelse, men også af træning af nye adfærdsmønstre i kontekstnær praksis. Derfor omsætter vi alle nye kompetencer til gentagen træning og følger op på arbejdspladsen.

MODET TIL AT SKUBBE

Der er ofte en god grund til, at vi agerer, som vi gør. Også selvom det ikke tjener os selv eller virksomheden bedst. Betterday bryder forsvarspositionerne, presser ledere og specialister til ny adfærd og ser dem have succes med de nye mønstre.

Vi har nu gennemført over 300 leder- og specialistforløb, der tager udgangspunkt i det enkelte individs personlighed, styrker og svagheder. Skabt på erfaringen af, at vi som arbejdsgivere alt for ofte får medarbejdere hjem efter ressourcetunge og langvarige kurser, uden at det slår igennem som reelle forbedringer i virksomheden: De kommer altid hjem med ny viden og nye kompetencer, men deres indstilling til andre mennesker og dem selv er sjældent ændret, og de forandrer derfor ikke virksomhedens praksis. Betterday er ledet af arbejdsgivere og har fået til opgave at ændre dette ved at tage udgangspunkt i den enkelte leder og forandre adfærd og tænkning på de få, men afgørende områder, der gør en forskel i deres praksis. Betterday skal derfor skabe udviklingsforløb, der går dybt i den enkelte leder, som derfor under alle forløb arbejder med individuelle udviklingsmål på jobbet.